Ayetlerde Adı Geçen Harut ve Marut’un Gizemi

Bu iki melek Harut ve Marut Kur’an-ı Ker-im Ayetinde şöyle geçer; "Hâlbuki bu ikisi biz ancak sizi denemek için gönderildik, sakın sihir yapıp da kâfir olmayın. Demeden önce kimseye sihir öğretmezlerdi. İşte bunlardan karı ile kocanın arasını açacak şeyler öğreniyorlardı. Ant olsun ki her kim büyü satın alırsa, onu alanın ahirette bir nasibi olmayacağını hakkıyla bilselerdi, uğruna canını sattıkları şey ne çirkin bir şeydi.”
 Ayetlerde Adı Geçen Harut ve Marut’un Gizemi

Uzun yıllar önce Allah Harut ile Marut Meleklerini Babil şehrine gönderdi. Bu meleklerin görevleri, insanlara büyüyü öğretmekti. Fakat bu iki melek büyü öğretmeden önce bu bilgiler karşılığının cehennem olduğunu söylemeden kimseye büyü öğretmezdi. Bu iki melek Harut ve Marut Kur’an-ı Ker-im Ayetinde şöyle geçer; “Hâlbuki bu ikisi biz ancak sizi denemek için gönderildik, sakın sihir yapıp da kâfir olmayın. Demeden önce kimseye sihir öğretmezlerdi. İşte bunlardan karı ile kocanın arasını açacak şeyler öğreniyorlardı. Ant olsun ki her kim büyü satın alırsa, onu alanın ahirette bir nasibi olmayacağını hakkıyla bilselerdi, uğruna canını sattıkları şey ne çirkin bir şeydi.”

Allah bu ayetlerle Harut ile Marut meleklerini insanları sınamak için gönderdiğini ve onlardan öğrendiği büyülerin karşılığını ancak Cehennem olduğunu söylüyordu. Fakat birçok insan büyü yapmayı cehennem karşılığı kabul ederek, Harut ve Marut isimli meleklerden öğrendikleri büyüleri yaparak ahiret hayatından vazgeçiyorlardı.

Eski kitaplarda anlatılan hikayelere göre; bu iki melek insanların yalancı olduklarını gördüler ve Allah’a Daha sonra iki melek nefis sahibi olduktan sonra bir sürü günah işlediler ve bunun üzerine Allah, onları kıyamete kadar azap çekecekleri mağarada baş aşağı tutarak cezalandırdı. Aynı zamanda iki melek Allah’ın verdiği görevi hala yerine getirmeye devam ederek isteyen kişilere cehenneme gitmeyi göze almaları karşılığında büyü öğretmeye devam ettiler.

Harut ile Marut Melekleri Hala Yeryüzünde

Eski alimlerin yazdığı kitaplarda geçen hikayelere göre bu mağaranın Şam yakınında bir yerlerde olduğu ve ancak büyük çaplı büyü yapan, Cinlerle konuşabilen büyücülerin o mağaraya gidip bilgi edinebileceklerini söylüyorlar.

Köken isimleri Arapça olmayan Hârût ile Mârût adları, (Mechûb b Ahmed el-Cevalîki, s.629) Kur’an’da El Bakara 2/102 âyetinde geçer. Aynı zamanda bu iki melek İslam’dan önceki dinlerde de görülür. Harut ile Marut’a ilk kez Zerdüşt dininin eski metinlerinde rastlanmaktadır.

Harut ve Marut hakkındaki yazılar birkaç ciltlik kitaplara denk uzunlukta kaynakça ve metinlerde isimleri geçen gizemli meleklerdir.

Yapılan Yorumlar
Bir Yorum Yapın